Granlys Rødder

Børnehavens alternativ 

Vi er en stor privat pasningsordning med plads til 10 børn i alderen 2-6 år. En minibørnehave med en normering bedre end BUPL's anbefalinger. Vores hverdag foregår på gården Granly omkredset af marker, skove, enge, søer og de majestætiske granner. Vi bruger dagen udenfor og tager undersøgelsesbrillerne på samtidig med at vi passer vores skønne dyr og dyrker urtehaven. 


Vi er to glade ildsjæle, som brænder for at skabe det bedste børneliv i naturskønne omgivelser. 


"Der er intet mennesker, der står op om morgenen og ønkser at mislykkes"


Marte Meo & Fri for Mobberi

Vores værdier


Vores grundlæggende værdier er omsorg, tryghed, nærvær, fællesskab og leg. På Granly er der plads til alle - både børn, søskende, forældre og bedsteforældre.

Hos os er omsorgen altoverskyggende. Omsorgen går forud for hverdagens gang og vi prioriterer at tage tiden til at være i nærværet og skabe ro og tryghed som grundlag for børnenes udvikling. Gennem omsorgen er vi rollemodeller i hvordan man møder andre mennesker og da “ord skaber virkelighed” omtales børnene som vennerne. Dette bidrager til det gode børnefællesskab. 


Hos os skal der være tid til leg og vi tager ligeledes gerne legehatten på for at gøre diverse overgange eller dagligdags ting mere spændende. 


Læs mere...